Maria ten Hemelopneming 15 augustus

Er zijn nogal wat Mariafeesten in onze kerk, maar misschien wel het meest bekend is Maria ten Hemelopneming of Maria Hemelvaart. Die laatste benaming is eigenlijk fout, want Maria steeg niet zelf ten hemel op, maar werd door God in de hemel opgenomen. We vieren het hoogfeest op 15 augustus; ook de oud-katholieke kerk en de orthodoxe kerken vieren het onder de naam "Ontslapen van de H.Maria, Moeder Gods”. Rond deze gebeurtenis zijn ook weer allerlei legendes ontstaan. Zo zou Maria op 64-jarige leeftijd in Efese zijn gestorven, er is een verhaal rondom Thomas die al of niet aanwezig was bij haar sterven en al of niet geloofde dat zij ten hemel was opgenomen en de andere apostelen wel, over Maria’s gordel die Thomas in bezit kreeg.  Lees meer:
 
 
Vakopleiding R.K. Kerkmuziek

Studie rooms-katholieke kerkmuziek
In Nederland kan de studie rooms-katholieke kerkmuziek niet meer worden gestudeerd op HBO-niveau. Het bisdom Rotterdam organiseert eenmalig een driejarige HBO-opleiding kerkmuziek (met een maximale uitloop naar een vierde jaar).
Organisten en dirigenten die geen kerkmuziekdiploma hebben, zijn formeel onbevoegd of maar ten dele bevoegd!

Voor wie?
Professionele organisten en dirigenten die nog geen diploma r.-k. kerkmuziek hebben, worden uitgenodigd zich aan te melden. Ook kerkmusici die in het bezit zijn van het diploma "Kerkmusicus III” of menen aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, kunnen zich aanmelden De studie leidt op voor de bevoegdheidsverklaring II of voor bevoegdheidsverklaring I als de betreffende student een masterdiploma (voorheen C-diploma, UM of 2e fase studie) van een conservatorium in het bezit heeft.

Docenten
Docenten zijn o.a. dr. Richard Bot (liturgie, hymnologie en gregoriaans), Wouter Blacquière (orgel), Hans van der Toorn (koordirectie).
Jaarlijkse cursuskosten rond de € 1000,00 inclusief examenkosten.

 
 

Meer informatie
De studie start in oktober van elk jaar. Alle kandidaten dienen een toelatingsexamen af te leggen.
Meer informatie vindt u op www.kerkmuziekopleidingen.nl

 
Liturgisch Muziekfestival Heiloo
Op zondag 25 augustus is de volgende datum waarop we mogen genieten van mooie muziek op het Heiligdom. 

Geen lange uitvoeringen in concertzalen, maar Laagdrempelig, feestelijk en gevarieerd wordt klassieke en religieuze muziek ten gehore gebracht. In korte uitvoeringen van dertig minuten, zodat de bezoeker van verschillende composities kan genieten. Zowel professionals als jong talent komen voorbij. Bezoekers die hun eigen talenten willen inzetten, kunnen deelnemen aan een workshop van Sefardische muziek. Alleen luisteren mag ook, of u doet aan het buitenprogramma mee.

Smeltkroes van culturen.
Het Spaanse repertoire is een levendige mengelmoes van muzikale elementen uit verschillende culturen. Enerzijds proef je de dynamiek van het samenleven van Moren, joden en christenen. En anderzijds hoor je de bruisende invloeden van ‘de nieuwe wereld’ en het klassieke Europa.
 
Meer informatie vindt u hier.
Foto's van het festival (7 juli en 28 juli) vindt u in ons Fotoalbum. 
 
 
Bij de foto: Vandaag 28 juli stonden Ierse muziek en Liederen uit Iona in de spotlights. In de grote kapel werd met veel plezier door de vele bezoekers uit volle borst meegezongen met Iona-groep Noordwijk.
 
Orgelconcerten Sint Josephkerk te Haarlem 
 

Ook dit jaar vinden er verschillende orgelconcerten plaats in de prachtige St. Josephkerk. De toegang is gratis, na afloop zal er een collecte gehouden worden. U vindt de kerk in de Jansstraat 41 te Haarlem.
Meer informatie per concert vindt u hier en in de agenda vindt u de aanvangstijden per concert.
 
 
46ste  serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel
(4 mei t/m 28 september 2019)

Elke zaterdag in de zomer zijn in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten met afwisselende programma’s wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 28 september. Voor actuele data en tijden zie agenda.

De concerten beginnen om 15 uur en duren ongeveer één uur. Traditiegetrouw is de serie gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan twee thema’s:
–     componerende organisten, waarbij sommige organisten eigen werken spelen, maar anderen composities van een bevriende collega-organist, en
–     Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, twee symfonische, Parijse orgelmeesters.