Maatregelen rondom Coronavirus binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam

Aangepast op 10 juli 2020
Na 1 juli geldt; kerken mogen tot 100 bezoekers toelaten.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING
• Geen gezangen door gelovigen (volkszang) tijdens de viering.
• Een cantor kan op afstand van minimaal 1,5 meter van anderen de liederen tijdens de viering voor zijn/haar rekening nemen. De cantor mag niet achter het ambo staan ter beperking van het besmettingsgevaar voor lectoren en celebrant.
• Enkel de aanhef van liturgische gezangen geschiedt door de celebrant. De rest door de cantor.
• Voor zingen in groepen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Ventileer de ruimte goed!
 
Voor alles geldt: Houd afstand! Blijf gezond!
 
Bovenstaande informatie is belangrijk voor koorbesturen, dirigenten, organisten en cantors. Alle informatie uitgegeven door het bisdom vindt u op de website van het bisdom.
 
 
Nieuw kinderkoor op het Heiligdom in Heiloo
In de laatste Vriendenbrief van vorig jaar werd er al melding van gemaakt: het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood start een nieuw kinderkoor. Zaterdag 11 januari jongstleden hebben Rob en Sandra Fase de jonge koorleden voor hun eerste repetitie ontvangen. Lees meer...
 
 
Internationale orgelconcertserie in de Obrechtkerk (Amsterdam)

Elke laatste vrijdagavond van de maand vindt in de Obrechtkerk een bijzonder concert plaats waarin het orgel een centrale rol speelt. Internationale organisten en andere instrumentalisten maken hun opwachting en spelen uiteenlopende en soms eigen werken. Orgel quatre mains, hoornkwartet en klavecimbel maken onderdeel uit van de programmering. De concerten starten om 19:30 en zijn gratis toegankelijk; er is een deurcollecte na afloop.De concertreeks bestaat uit:

vrijdag 27 maart 2020: Kensuke Ohira (Japan, Stuttgart)
vrijdag 24 april 2020: Elisabeth Hubmann (Innsbruck) & hoornkwartet
vrijdag 29 mei 2020: Julius Lorscheider (Duitsland)

 
  
Geslaagde Korendag in O.L.V.H Kerk te Heemstede 
Vier koren van de parochies Klaverblad hebben op 28 september meegezongen op de Korendag.
Het thema van de middag was: "Laat je eens horen". En dat deden deze koren. De koren met elk zijn, of haar eigen charme werden welkom geheten door kapelaan Rob Verhaegh. En pastor Nico Smit kondigde de koren aan. Bezoekers liepen in en uit en het gevarieerde programma onder leiding van Peter Rijs, met pianobegeleiding van Erik jan Eradus, werd erg gewaardeerd. Na afloop werd door leden van Rejoice de koffie verzorgd en werden de kelen gesmeerd. Foto's van deze middag werden gemaakt door Dhr J.van Kesteren en zijn te vinden in het fotoalbum
 
 
Hoe vordert de wederopbouw van kerk en orgel van Limmen na de brand?
Woensdag 28 augustus heeft Mgr. Hendriks de Cornelius­kerk in Limmen bezocht, die na de uitslaande brand (3-5-2018) een proces van heropbouw ondergaat. De kerk ziet er al weer heel presentabel uit. Binnen in de kerk staan de steigers nog, maar plafond en dak zijn bijna klaar. Lees meer...