De Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A) is op 3 september 2014 opgericht door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.M. Punt, en stelt zich ten doel om onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop de studie en de beoefening van de kerkmuziek in het bisdom Haarlem-Amsterdam te bevorderen.

Het bestuur bestaat uit:
Dirk van Egmond, secretaris a.i. / penningmeester
Dick Hogenhout
Erik Jan Eradus
Sandra Fase, website

 

Het bestuur van de KSSG H-A vervult de taken die voorheen werden uitgevoerd door het diocesane afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) in het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Het bestuur van de KSSG H-A fungeert tegelijkertijd als diocesaan afdelingsbestuur van de NSGV en draagt als zodanig in ons bisdom o.a. de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van aanvragen voor de eretekenen die door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging kunnen worden toegekend aan jubilerende koorleden en kerkmusici.


 
KSSG Haarlem-Amsterdam
postadres:
Postbus 389
1900 AJ  CASTRICUM

kantooradres:

Tolweid 21
1901 RX  CASTRICUM
telefoonnummer: 
0251-673060

E-mail

Rekeningnummer:
NL41 INGB 0006 729 918

Contact met de webmasterDe Diocesane werkgroep Kind-Koor-Kerk:
Speciale aandacht geeft de KSSG H-A aan de kinderzang. De diocesane werkgroep Kind-Koor-Kerk organiseert activiteiten ter ondersteuning van de kinderkoren. In mei 2015 verscheen de bundel Kom en zing! Geloofsliederen voor kinderen, samengesteld door de werkgroep Kind-Koor-Kerk. Wilt u meer informatie over deze bundel: Kom en Zing!

Concrete informatie over kerkmuziekrepertoire is te vinden in DoNeK, een digitale database waarin gezocht kan worden naar passende muziek voor allerlei doelgroepen en gelegenheden. Het is mogelijk om via een gratis proefabonnement van drie maanden toegang te krijgen tot een grote hoeveelheid gegevens over liturgisch zangrepertoire.

Wie op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in de liturgische muziek, achtergrondinformatie en nieuwe uitgaven, kan een abonnement nemen op het Gregoriusblad, uitgave van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging i.s.m. Uitgeverij Gooi & Sticht.