Het is vaak wat ingewikkeld, wat wordt op welke feestdag gevierd. Er zijn er ook zoveel, zien we door de bomen het bos niet meer? Neem dan hier een kijkje. We leggen in de komende tijd uit wat de feestdagen inhouden en welke liederen daarbij gezongen kunnen worden. Het overzicht zal niet compleet zijn, maar geeft een indicatie.
 

Drievuldigheidszondag (16 juni 2019)
Martelaren van Gorcum (9 juli)
Maria ten hemelopneming (15 augustus)
 
Sacramentsdag (23 juni 2019)
Maria Magdalena (22 juli 2019) St Augustinus (28 augustus)
 
Sint Jan de Doper (24 juni 2019)
St. Anna (26 juli)
Gregorius de Grote (3september)
 
Heilig Hart van Jezus (28 juni 2019)  Pesjoenkelen (2 augustus)
   
Petrus en Paulus (29 juni 2019)
Laurentius van Rome (10 augustus)