Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen, die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum bij het bestuur van de KSSG H-A voordragen voor toekenning van een door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).

De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk. Klik hier voor meer informatie.
De aanvraag van de medailles (goud, zilver, brons) en toebehoren, de insignes (50, 55, 60, 65 en 70), alsmede van de Gregoriuskaars, het erediploma, het ereteken voor bijzondere verdiensten, of de plaquette kan uitsluitend gedaan worden via het formulier.

Let goed op de datum: januari 2024 van het formulier dat u naar ons toestuurt. Eerdere versies zijn niet meer geldig.
 

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient per e-mail ingediend te worden.

Alleen als een aanvraag tenminste DRIE MAANDEN VOOR de geplande datum van uitreiking bij ons binnen is, kunnen we een tijdige toezending van de aangevraagde eretekenen garanderen. Heeft u nog vragen laat het ons weten en stuur een e-mail.