Beste Gregoriaanse koren en scholae

Als vervolg op het schrijven van enige weken geleden ontvangt u middels deze brief een concrete uitnodiging om deel te nemen aan de estafette van het Gregoriaans Festival 2019 in de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s-Hertogenbosch. Uiteraard wordt er nog druk aan het programma gesleuteld maar de meeste ingrediënten voor dit festival liggen al vast:
concerten, lezingen, workshops, premiere-uitvoering van de opdrachtcompositie en natuurlijk onze
Gregoriaanse Estafette Voordracht in de kathedraal.

Voor dit laatste wil ik u concreet uitnodigen om hieraan deel te nemen.
Middels een antwoord op dit schrijven ( nsgvlandelijk@gmail.com ) kunt u zich bij mij vanaf heden inschrijven voor de Estafette in de kathedraal.
De tijden zijn (onder voorbehoud): zaterdag 15 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur en zondag 16 juni van 13.45 uur tot 15.00 uur

Verder zijn er natuurlijk op beide dagen lezingen, concerten en voordrachten waar u gratis toegang toe hebt. Het concert op zaterdagavond in de kathedraal valt buiten deze regeling.

De kosten per deelnemend persoon aan de estafette bedragen €7,50 en daarvoor krijgt u naast de genoemde toegang tot evenementen van het festival ook koffie en thee.

Voor de verdere details verwijs ik u naar een volgend schrijven dat binnen enkele weken weer verschijnt. Tot nu toe is het van belang u in te schrijven als deelnemend koor en/of schola door eenvoudig een antwoordmail naar mij te sturen met uw gegevens (naam, plaats, aantal vrouwen en/of mannen, contactpersoon).

Hopelijk mag ik u over enige maanden in ’s-Hertogenbosch ontmoeten!
Met hartelijke groet, namens het bestuur van het Ned. Greg. Festival,
Frans Bullens