Ook deze keer niet te moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen, naar Emmen te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met Cecilia Bekema, Anton Lukassen, Ulbe Tjallingii, Boudien Janssen, Pastoor Victor Maagd en Pastoor Peter van der Weide zal gaan verzorgen. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom op onze workshopdag.

De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), eindtijd rond 15.45 uur. U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel vragen we om een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins binnen de perken te houden. U bent van harte uitgenodigd!

U kunt zich tot 27 september 2019 aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden  Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij Anton Lukassen of Boudien Janssen.