St. Augustinus van Thagaste 

Op 28 augustus gedenken we een van de allergrootste kerkvaders: St.Augustinus van Thagaste. Dat "van Thagaste” hoort er wel degelijk bij, om hem niet te verwarren met enkele andere Augustinussen. Onze Aurelius Augustinus werd geboren in 354 in Thagaste (nu: in het oosten van Algerije) en groeide daar op. Zijn moeder Monica was christen en had vaak veel zorgen over haar zoon. Deze leidde aanvankelijk een losbandig leven en dat heeft hij zelf later beschreven in zijn boek Confessiones (=Belijdenissen). In 372 kreeg hij een zoon: Adeodatus en hij was toen leraar in Carthago (nu: Tunesië). Hij trok naar Rome en later naar Milaan waar hij in aanraking kwam met diverse, wat wij nu zouden noemen "ketterse” stromingen. Totdat hij de Milanese bisschop Ambrosius hoorde preken en dat zette hem aan tot de bekering tot het christendom (in 386).


 


Hij keerde terug naar Afrika en op die terugreis overleed zijn moeder Monica, die haar zoon achterna was gereisd. In 391 werd Augustinus priester gewijd en in 395 bisschop. Befaamd zijn zijn vele preken en zijn talrijke boeken. Ik noemde al de Confessiones, maar wellicht zijn belangrijkste werk was De Civitate Dei (Over de Stad Gods). U begrijpt nu waarschijnlijk ook dat die prachtige zusters in Hilversum "Augustinessen van St.Monica” heten en dat hun (vm.) klooster de naam droeg "De Stad Gods”. Een ander boek van hem is een verhandeling over muziek; hij promootte kerkmuziek als die de vroomheid maar bevorderde.

Bekend is Augustinus o.m. door zijn uitspraken: "Rusteloos is ons hart totdat het rust vindt in U” en "Veel te laat heb ik U lief gekregen” en "Zingen is dubbel bidden”.

Diverse kerken in ons bisdom zijn aan Augustinus gewijd. In Amsterdam al twee en voorheen stond er een monumentale Augustinuskerk aan de Postjesweg. Deze is gesloopt in 1977.

Muziek:

Ik vond o.a. de hymne van St.Augustine: "Dear master in Thy way”.
Er is ook een "Hymn to St.Augustine”
en een lied "Sing to the Lord a new song” (ps. 149,1) gerelateerd aan Augustinus.

Van professor Christof Müller van het "Zentrum für Augustinus-Forschung an der Unversität Würzburg” ontving ik de volgende suggesties:
Johann Adolph Hasse: La conversione di Sant’Agostino (een oratorium)
Frank Martin: Golgotha (een oratorium met teksten van Augustinus)
Luigi Dallapiccola: Canti di liberazione (met teksten uit de Confessiones)
Michael Tippett: The vision of St.Augustine (ook met teksten uit de Confessiones)
Klaus Huber: Soliloquia Sancti Aurelii Augustini

Pastor Nico Smit