Op 16 juni 2019 vieren we Drievuldigheidszondag, ook wel zondag Trinitatis genoemd. Het is en blijft een moeilijk begrip: de Heilige Drie-eenheid. Aan kinderen wordt het wel zo uitgelegd: Drie kleuren in de Nederlandse vlag en toch één vlag. Of: Drie lucifers bij elkaar en toch één vlam. Het ligt wel wat minder simpel. We spreken van "Eén God in drie personen”. En daar begint het probleem, want onder "personen” verstaan wij individuen. Zijn er dan toch drie goden? Nee, natuurlijk niet! Het woord "persoon” komt uit het Latijn "persona” en dat betekent oorspronkelijk een masker dat gebruikt werd in het theater. Het had een opening waardoor de acteur sprak en het betrof een sociale rol, gespeeld door een acteur. Dit woord is toegepast op God de Vader, God de Zoon en op God de H.Geest. Je zou kunnen zeggen: één God in drie entiteiten, drie zijnswijzen, drie manifestaties. En let op: het christendom is een monotheïstische godsdienst, d.w.z. we belijden één God. En we gebruiken de formule "Vader-Zoon-H.Geest” vaak: bij het kruisteken, in de doopformule, in de geloofsbelijdenis, in de eucharistie, etc.  Er is me wat gestreden over die drie-ene God: in de late oudheid dreigde er al een kerkscheuring hierover en in onze tijd erkennen de Jehova’s getuigen en de Mormonen deze leer niet.

Op deze zondag vindt in Boxtel de H.Bloedprocessie plaats, waarover een volgende keer meer.

Er is veel muziek geschreven voor zondag Trinitatis. Een (zeer incompleet) overzicht:

-         Gregoriaans: Deum Verum; Tibi Laus; Benedicta sit (introïtus), Benedicta es Domine (graduale), Bendictus sit Deus (offertorium).

-         J.S. Bach: Cantate Gelobet sei dir Herr mein Gott (BWV 129)

-         W.A. Mozart; Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis (KV 167)

-         En verder muziek van Zelenka, Eric Koevoets e.a.

Psalm 8 hoort bij deze zondag en daarvan kennen we het lied: Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, aller wegen op aarde.

pastor Nico Smit