Heilig Hart Feest 

Het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus wordt gevierd op de derde vrijdag na Pinksteren, dit jaar dus op 28 juni. Uiteraard op vrijdag in navolging van Goede Vrijdag, waarop volgens het Evangelie het hart van Jezus werd doorboord met een lans. "En onmiddellijk vloeide er bloed en water uit” (Joh. 20,34). Bloed en water: ze zijn de bron van de sacramenten.

Het feest is ontstaan in Frankrijk, zo’n 350 jaar geleden. Margaretha Maria Alacoque had visioenen over het H.Hart in de OLV Kerk in Paray-le-Monial in Bourgondië en zij was de grote inspirator achter de invoering van het H.Hart-feest. De genoemde kerk werd na de heiligverklaring van de ontvangster van die visioenen verheven tot basiliek en is nu een belangrijk pelgrimsoord en zeker het bezoeken waard.

 
Velen, vooral ouderen zullen zich het H.Hartbeeld thuis herinneren en ook dat elke eerste vrijdag van de maand gewijd is aan de devotie tot het H.Hart. Na de viering op die dag is er uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. Vele kerken en scholen hebben deze naam verkregen, in binnen- en buitenland. Denk maar eens aan de beroemde kerk de Sacré CoeurHH in Parijs.

Muziek (een selectie):

-         Gregoriaans:  Introitus – Cogitationis cordis eius
                                 Graduale – Dulcis et rectus
                                 Offertorium – Im properium expecttavit
                                 Communio – Unus militum
en ook: Cor Iesu Sacratissimum

-         Anton Bruckner schreef het motet Herz Jesu-lied
-         F. Stanford schreef Hymn to the Sacred Heart of Jesus
-         In Taizé zingt men Veni lumen cordium
-         Overbekend bij ons is psalm 23: Want mijn Herder is de Heer