10 augustus: Laurentius van Rome

Er zijn verschillende heiligen met de naam Laurentius, zoals Laurentius van Brindisi, maar nu gaat het om Laurentius van Rome. Hij was diaken in dienst van paus Sixtus II en stierf de marteldood op 10 augustus 258. Paus Sixtus, die ook de marteldood stierf, zou Laurentius voor zijn dood hebben bezworen te zorgen voor de schatten van de kerk. Vervolgens zou Laurentius de heilige vaten hebben verkocht en de opbrengst onder de armen hebben verdeeld. Toen keizer Valerianus aan Laurentius vroeg om de schatten van de kerk (hij eiste die eigenlijk op om zijn oorlogen tegen de Germanen te kunnen bekostigen), bracht Laurentius de armen bijeen en toonde ze aan de keizer. "Dit zijn de schatten van de kerk”, zei hij. De keizer werd woedend en liet Laurentius folteren op een gloeiend rooster. De legende gaat dat Laurentius op een gegeven moment zei: "Deze kant is gaar, draai me nu maar om.” Hij stierf de marteldood.

 

 

Vooral in de Middeleeuwen nam de verering van Laurentius een grote vlucht en ook later bleef hij een aansprekend voorbeeld. Diverse kerken over de hele wereld dragen zijn naam, zoals de San Lorenzobasilieken in Florence en Milaan, en in ons land natuurlijk de St.Laurentiuskathedraal in Rotterdam. En in ons bisdom: Heemskerk (in de volksmond "de Lau”), Alkmaar en Weesp. In deze laatst twee steden waren die kerken oorspronkelijk katholiek, maar zijn in de reformatie overgenomen door de calvinisten en zijn nu PKN-kerken. De voormalige R.K. Laurentiuskerk in Weesp is in 2016 door een grote brand ernstig beschadigd, maar inmiddels hersteld, al is hij niet meer in gebruik voor de eredienst.


 
 

Muziek:

-         Gregoriaans:  Vesper I – Levita Laurentius
Graduale – Probasti Domine
Offertorium – Confessio et pulchritudo
Vesper II – Laurentius ingressus est
                    Beatus Laurentius

-         Er zijn diverse complete Laurentius-missen geschreven, zoals die van
Aart de Kort voor kinderkoor,
Frans Bullens,
Paul de Prez,
August Högn (allen voor de R.K. erdedienst)

Wouter Blaquière (voor de oud-katholieke eredienst).

-         Hymn in Honour of the Passion of the Blessed Martyr Lawrence
-         Francesco De Gregori: San Lorenzo