Maria Magdalena 

In het oudste stukje Zaandam (de Klauwershoek) staat de oudste kerk van de stad, daterend uit het midden van de 15e eeuw. Nu is dat een protestantse kerk, oorspronkelijk was deze gewijd aan Maria Magdalena. Toen in het begin van de 18e eeuw de katholieke eredienst weer werd gedoogd (maar daarvoor moesten wel smeergelden worden betaald), werd aan een pad, wat achteraf, een houten schuilkerk gebouwd, natuurlijk ook gewijd aan Maria van Magdala. De kerk staat er nog: aan het Papenpad (!) Al snel ging ook deze kerk verloren voor de Rooms-Katholieken, want de kerk kwam in handen van de oud-katholieken. Aan het eind van de 19e eeuw werd dan eindelijk een kerk in Zaandam ingewijd voor de R.K. eredienst, aan ’t Kalf, en natuurlijk kreeg ook deze de naam Maria Magdalenakerk. Hij staat er (gelukkig) nog.

Wie was zij, deze vrouw uit de intimi rond Jezus? Veel misverstanden over haar: velen denken dat zij een voormalige prostituee is, die door Jezus werd bekeerd en boete deed. Dat is waarschijnlijk niet zo. Wat er staat in het Lucasevangelie, is dat Jezus haar genas. Ze was dus ziek. Wel is er een vrouw die de voeten van Jezus met haar tranen waste, afdroogde met haar haren (heur haar) en ze met balsem zalfde. Hoe zij heette, staat er niet, maar zij wordt verbonden met Maria Magdalena. Zij was ook een van de vrouwen die zich niet afkeerden van het graf van Jezus en aan wie Jezus verscheen, al dacht zij eerst dat het de tuinman was. Totdat Jezus haar bij haar naam noemde: Maria!!

 
In de 9e eeuw werd zij zalig verklaard en later heilig. In Frankrijk is zij nog steeds zeer populair (Vezelay!!) onder haar Franse naam: Madeleine. Zij werd de apostel der apostelen genoemd en dat spreekt boekdelen. Haar gedenkdag is 22 juli. Moge zij ons tot inspiratie zijn.

Muziek:

-         Gregoriaans – Bij de vesper: Hymne: Pater superni luminis
                                   Bij de Eucharistie: Oratio: Beatae Mariae Magdalenae
Diligimus Musas, Maria Magdalena, 12-delig getijden-hoorspel
-         Stef Bos – Zoals licht; lied van Maria Magdalena
-         Yvonne Elliman (e.a.) – I don’t know how to love Him
-         Maria Magdalena Passie

Pastor Nico Smit