St. Jan’s feest 

Op 24 juni vieren we het feest van St.Jan (Johannes) de Doper. Om die datum te bepalen, moeten we even rekenen: Elisabeth, de moeder van Johannes, kreeg bezoek van Maria, de moeder van Jezus. Zij (Elisabeth) was "in haar zesde maand” (Lc.1,36). De aankondiging door de engel Gabriël aan Maria dat zij zwanger zou worden van de H.Geest en een zoon zou baren (Jezus dus), vieren we op 25 maart (Maria Boodschap) en Maria gaat vervolgens op bezoek bij haar nicht Elisabeth, die dus al zes maanden zwanger was. Drie maanden later wordt Johannes dan geboren, de (achter) neef van Jezus en zes maanden daarna: de geboorte van Jezus. Toen Johannes volwassen was, trad hij op in de woestijn en preekte een doopsel tot vergeving van zonden (Mc.1,4). Ook Jezus werd door hem gedoopt.

Ook nu weer zijn vele parochies, kerken, scholen en ziekenhuizen naar Johannes vernoemd. En ik wil het even hebben over de St.Jan’s basiliek In Laren (NH). Daar wordt jaarlijks rond 24 juni de St.Jan’s processie gehouden, waarschijnlijk al vanaf het begin van de 14e eeuw. Lang was deze processie de enig toegestane (gedoogde) boven de grote rivieren en er zijn prachtige verhalen en legenden rondom deze volksdevotie te vertellen. Het St.Jan’s kerkhof, op de grens van Laren en Hilversum speelt een belangrijke rol hierbij. Deze plek, op een hoogte, was mogelijk ooit een heidense offerplaats.


 
De processie gaat door het uitbundig versierde dorp van de basiliek naar het St.Jan’s kerkhof, met het Allerheiligste onder het baldakijn. Dit laatste werd in 1886 toegestaan door de toenmalige bisschop van Utrecht, Snickers. ’t Gooi (en dus ook Laren) viel toen onder het aartsbisdom; in 1956 kwam het gebied te ressorteren onder het bisdom Haarlem. Elk jaar zijn de processie en diverse vieringen op  23 juni en het is zeer de moeite waard om te gaan kijken of deel te nemen. Informeert u bij de parochie voor een te houden processie op dit mooie feest. 

Gezongen wordt het befaamde St.Jan’slied (Heilig man, de Heer heeft u bemind).

Andere muziek:

-         Gregoriaans: In Navitate S.Joannis Baptistae (Liber usualis p. 1496 e.v.)
-         Het lied van de doper (Kwam van Gods wege) GvL 487
-         Bach: Kantate BWV 7 – Christ unser Herr zum Jordan kam (op tekst van Luther);
           in het Nederlands: Toen Jezus bij het water kwam.
-         Johannes doopte bij de Jordaan (Muziek: Willem Vogel, tekst: Karel Deurloo)
-         Psalm 94: Vanaf de moederschoot steun ik op u.
-         Johannes die naar ’s Heren woord (Laus Deo 686)

Pastor Nico Smit