God roept de mens op weg te gaan             Pagina terug

tekst

Henk Jongerius

muziek

Herbert Stephen Irons (1834-1905)
In de bundel is de naam van de auteur niet helemaal correct vermeld: Herbert J. Irons moet zijn Herbert S. Irons.

vindplaats

Bavoliedboek 326

© tekst

Gooi & Sticht

© muziek

vrij

belangrijkste doelgroep

oudere kinderen

thema

op reis naar het beloofde land; roeping

Bijbelplaats(en)

Gen. 12,1; Ex. 19; Ex. 20; Ex. 24

thuis, school, catechese

Een echt liturgisch lied, dat – vooral in de veertigdagentijd – kan dienen als openingslied (intredezang) en als slotlied van de eucharistieviering en als hymne in het getijdengebed.

liturgie

Dit lied is goedgekeurd voor gebruik in de r.-k. liturgie.

toelichting

(tekst) Het is niet verwonderlijk dat lied voor een groot deel is gebaseerd op teksten uit het boek van de Uittocht (Exodus). Maar het gaat ook over de roeping van Abraham (Genesis) en over de roeping van iedere mens om voortdurend op weg te gaan.
(melodie) Dit lied is met diverse melodieën gepubliceerd. De redactie van Kom en zing! koos voor deze statige melodie van Herbert Irons, die zeer geschikt is voor de processie bij de intrede en na de wegzending. Het lied zou ook door het kinderkoor samen met een volwassenenkoor, dat een vierstemmige zetting zingt, gezongen kunnen worden.

instrumentale begeleiding

Een vierstemmige zetting (voor orgel, evt. piano, of koor) is hier vrij te downloaden. Deze zetting is geschreven in kwartnoten (4/4 maat) en in de voorlaatste maat ontbreekt de versieringsnoot in de derde tel van de melodie.