Lied bij de kruisweg             Pagina terug
 

tekst 

Bert Stolwijk (*1959)

muziek

Stabat Mater (traditioneel)

vindplaats

Voor het eerst gepubliceerd in Kom en zing!

© tekst

KSSG Haarlem-Amsterdam

© muziek

vrij

belangrijkste doelgroep

kinderen en volwassenen

thema

Goede Vrijdag, kruisweg

liturgie

Processielied tijdens de kruisweg.  

toelichting

(tekst) De kruisweg vertelt in beelden en in woorden het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Daarbij overwegen we ook wat dit voor ons betekent. Het lied doet niet meer dan het lopen tijdens de kruisweg betekenis geven: Jezus navolgen tijdens zijn lijden. Na de twaalfde statie (‘Jezus sterft aan het kruis’) lijkt de weg afgelopen te zijn en wordt de twijfel (‘zou de dood het einde zijn?’) uitgezongen.  Na de veertiende statie (‘Jezus wordt in het graf gelegd’) mogen we Jezus danken voor het leven dat Hij aan ons heeft gegeven (niet alleen door te sterven aan het kruis, maar ook het nieuwe leven dat mogelijk is door zijn verrijzenis!).
Bewust is niet gekozen voor een vertellend lied dat iedere statie bezingt, maar een lied dat door de herhaling kan beklijven en dat de ruimte laat aan wat de afbeeldingen ons te zeggen hebben.
(melodie) Het is een oude gewoonte om tussen de staties van de kruisweg strofen te zingen van het middeleeuwse gezang Stabat Mater dolorosa (over de bedroefde moeder Maria onder het kruis). Daar zijn verschillende melodieën voor geschreven, de melodie van nr. 55 is de oudste en komt uit het gregoriaanse repertoire. Er is geen sprake van een maat, volg gewoon de gang van de tekst met een lichte verbreding van de laatste noot van de regel. (Deze melodie wordt altijd gebruikt bij de viering van de Kruisweg in het Colosseum in Rome, zie en luister hier.)
De melodie van nr. 55a is van later tijd en staat ‘gewoon’ in 4/4-maat.
Voor beide melodieën geldt: zing ze heel rustig: één looppas per twee noten.

instrumentale begeleiding

Het is een goede gewoonte dat er op Goede Vrijdag geen instrumentale muziek klinkt in de kerk. Deze melodieën kunnen het beste a capella (zonder begeleiding) gezongen worden.