Magnificat (Lourdes)             Pagina terug

tekst

Lucas 1,46

muziek

Jean-Paul Lécot

vindplaats

Répertoire multilingue, nr. 89 (Magnificat festif). Uitg. Imprimerie de la Grotte , Lourdes (2002)

© tekst

vrij

© muziek

Imprimerie de la Grotte

belangrijkste doelgroep

kinderen en volwassenen

thema

lof, dank, Maria

Bijbelplaats(en)

Lc. 1,46

liturgie

Getijden: Lofzang van Maria tijdens het avondgebed (vespers)

Eucharistie: op Mariafeesten (m.n. 15 augustus) en in de Advent (m.n. als antwoordpsalm op de 3e zondag van de Advent in het B-jaar)

toelichting

Kort nadat Maria van de engel Gabriël vernomen heeft dat zij de moeder zal worden van Gods Zoon, gaat ze op bezoek bij haar nicht Elisabeth die zwanger is van Johannes de Doper. Nadat Elisabeth haar begroet heeft met de woorden ‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’ zingt Maria haar lofzang, die begint met de woorden ‘Hoog verheft mijn ziel de Heer’. In de taal van de Kerk, het Latijn, zijn de beginwoorden: ‘Magnificat anima mea Dominum’. Deze lofzang heeft de Kerk van Maria overgenomen en wordt iedere dag in het avondgebed (vespers) gezongen. In Kom en zing! is alleen het refrein (ook wel de antifoon genoemd) afgedrukt. Deze is voor kinderen niet moeilijk om mee te zingen. Het zou mooi zijn als één of meer oudere kinderen of een volwassene de andere verzen van de lofzang in het Nederlands kunnen voorzingen. zie hier een partituur met de melodie en akkoorden van de verzen.

uitspraak

man-jie-fie-kat aa-nie-maa mee-aa doo-mie-noem

instrumentale begeleiding

In de bundel is het lied voorzien van akkoordsymbolen