Magnificat             Pagina terug

tekst 

Lucas 1,46

muziek

Jacques Berthier

vindplaats

Taizé liederen- en gebedenboek, nr. 78 (Gooi & Sticht, 2008)

rechten tekst

vrij

rechten muziek

Ateliers et Presses de Taizé / Communauté de Taizé, Frankrijk  (in Nederland vertegenwoordigd door Gooi en Sticht)

doelgroep

kinderen en volwassenen

thema

lof, dank, Maria

Bijbelplaats(en)

Lc. 1,46

gebruik liturgie 

Getijden: Lofzang van Maria tijdens het avondgebed (vespers)
Eucharistieviering: op Mariafeesten (m.n. 15 augustus) en in de Advent (m.n. als refrein bij de antwoordpsalm op de 3e zondag van de Advent in het B-jaar)

toelichting

Kort nadat Maria van de engel Gabriël vernomen heeft dat zij de moeder zal worden van Gods Zoon, gaat ze op bezoek bij haar nicht Elisabeth die zwanger is van Johannes de Doper. Nadat Elisabeth haar begroet heeft met de woorden ‘Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot’ zingt Maria haar lofzang, die begint met de woorden ‘Hoog verheft mijn ziel de Heer’.
In de taal van de Kerk, het Latijn, zijn de beginwoorden: Magnificat anima mea Dominum. Deze lofzang heeft de Kerk van Maria overgenomen en wordt iedere dag in het avondgebed (vespers) gezongen.
Deze tekst is door Jacques Berthier getoonzet als een dubbelcanon: naast de hoofdmelodie die vierstemmig kan worden uitgevoerd is er nog een tweede melodie die eveneens door vierstemmig gezongen kan worden.
Bij een kleine bezetting is het raadzaam om je te beperken tot een tweestemmige canon (de tweede groep begint als de eerste groep bij 2 is aangekomen) of een tweestemmige uitvoering van de beide melodieën.
De canon wordt gezamenlijk beëindigd.

fonetische weergave van de uitspraak

man-jie-fie-kat aa-nie-maa mee-aa doo-mie-noem

instrumentale begeleiding

In de bundel is deze canon voorzien van akkoordsymbolen, maar ze kan ook a capella gezongen worden. Begeleidingen (voor diverse instrumenten) van de liederen uit Taizé zijn verkrijgbaar bij Gooi & Sticht.