Gods eregalerij             Pagina terug
 

tekst

Sytze de Vries

muziek

Wouter van Belle

vindplaats

Geschreven in opdracht van de KSSG Haarlem-Amsterdam, speciaal voor de bundel Kom en zing!

© tekst

KSSG Haarlem-Amsterdam

© muziek

KSSG Haarlem-Amsterdam

belangrijkste doelgroep

oudere kinderen en volwassenen

thema

heiligen, Maria

Bijbelplaats(en)

diverse

thuis, school, catechese

Bij de voorbereiding en op de viering van heiligenfeesten. Er zijn speciale strofen geschreven over Maria, Jozef, Johannes de Doper, Petrus en Paulus, Franciscus, Martinus, Nicolaas en ook voor alle heiligen.

liturgie

Dit lied heeft (nog) geen goedkeuring voor gebruik in de r.-k. liturgie.

toelichting

(tekst) In het lied ‘Gods eregalerij’ wordt gezongen over de weg die de heiligen, in het voetspoor van Christus,  zijn gegaan. Zij zijn onze gids op die weg. Geen kindertaal, maar wel uitdagend voor kinderen: het zal bij hen ongetwijfeld vragen oproepen en ze nieuwsgierig maken naar de verhalen over de heiligen. Het lied bestaat uit tien verzen, elk vers heeft twee strofen. De eerste en de laatste strofen worden altijd gezongen, de andere strofen op de aangegeven feestdagen.
(melodie) Een mooie "brede” melodie, zoals we die kennen uit de Anglicaanse traditie. Ze vraagt om een rustig tempo. Het lied staat in de bundel tweestemmig afgedrukt, maar kan ook eenstemmig gezongen worden.