Pesjoenkelen: 2 augustus

Ouderen onder ons kennen het nog wel: pesjoenkelen (ook wel: persjonkelen). Het is afgeleid van Portiuncala, de kapel in Assisi die door Franciscus werd hersteld en waar later een grote basiliek overheen is gebouwd: de Basilica di Santa Maria degli Angeli. In deze kapel is Franciscus gestorven te midden van zijn minderbroeders op 3 oktober 1226. Franciscus maakte zich tijdens zijn leven grote zorgen om het lot van overleden zondaars. Een aflaat kon berouwvolle gelovigen redden uit het vagevuur en op voorstel van Franciscus wijdde paus Honorius III de Portiuncala-kapel in en verleende gelovigen die er zouden bidden een volle aflaat. De voorwaarde was dat de gelovigen zouden biechten, de communie zouden ontvangen en het Onze Vader, het Wees Gegroet en het Credo zouden bidden. De wijding van de kapel gebeurde op 2 augustus 1216. Telkens als men de kapel inging om te bidden, werd de aflaat verkregen en zo ontstond de gewoonte om op 2 augustus telkens maar weer de kapel in en uit te gaan. Later werd dit gebruik uitgebreid tot alle kerken van de franciscanen en de clarissen, nog later tot alle parochiekerken. In ons land werd dit "pesjoenkelen” genoemd, een verbastering van de kapel van Portiuncala.


Muziek:  
Gregoriaans: 
- Benedicamus Domino, In Festis Beata Maria Virginis; Liber Usualis p.126

- O Filii et Filiae (zie: The English Hymnal no. 626)

                                         

- Het Zonnelied van Franciscus op muziek van o.a. Angelo Branduardi, ook van Pieter Campo op tekst van Guy Dilweg

- Make me a channel of your peace, gezongen door o.a. Susan Boyle en ook door het Westminster Abbey Choir

-  Liedbundel: Zeeën van recht

- Psalm 98: Alle einden der aarde

-  Psalm 72: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar

-  Het lied van Gods aanwezigheid (GvL 456)

-  Het lied uit de vuuroven (GvL 491)

-  Liedbundel: Geprezen O Heer (Ton Peters e.a.)


 
Paus Paulus VI heeft in 1965 bevestigd dat een aflaat kon worden verkregen, maar dat gold maar één keer. Het pesjoenkelen was daarmee afgelopen.