Geslaagde Korendag in O.L.V.H Kerk te Heemstede 
Vier koren van de parochies Klaverblad hebben op 28 september meegezongen op de Korendag.
Het thema van de middag was: "Laat je eens horen". En dat deden deze koren. De koren met elk zijn, of haar eigen charme werden welkom geheten door kapelaan Rob Verhaegh. En pastor Nico Smit kondigde de koren aan. Bezoekers liepen in en uit en het gevarieerde programma onder leiding van Peter Rijs, met pianobegeleiding van Erik jan Eradus, werd erg gewaardeerd. Na afloop werd door leden van Rejoice de koffie verzorgd en werden de kelen gesmeerd. Foto's van deze middag werden gemaakt door Dhr J.van Kesteren en zijn te vinden in het fotoalbum.


 
Hoe vordert de wederopbouw van kerk en orgel van Limmen na de brand?

Woensdag 28 augustus heeft Mgr. Hendriks de Cornelius­kerk in Limmen bezocht, die na de uitslaande brand (3-5-2018) een proces van heropbouw ondergaat. De kerk ziet er al weer heel presentabel uit. Binnen in de kerk staan de steigers nog, maar plafond en dak zijn bijna klaar. Lees meer...

 
Gregorius de Grote  3 september

Deze grote paus mag natuurlijk niet ontbreken in ons rijtje. Onze stichting is naar hem genoemd. Hij werd geboren in Rome en stierf daar ook: 540-604. Gregorius werd Benedictijner monnik en tegelijk diplomaat (in Constantinopel) en pauselijk adviseur. In 590 werd hij tot paus gekozen.

In Rome organiseerde Gregorius de strijd tegen de pest. Daarover bestaat een legende: het onder zijn leiding verzamelde volk ging in processie naar het mausoleum en de burcht van keizer Hadrianus en daar verscheen de aartsengel Michaël met vlammend zwaard. Deze stak het zwaard in de schede en daarna was de pest voorbij. De burcht heet sindsdien "De Engelenburcht” en werd omgedoopt tot Michaëlskerk. Hij verdedigde met succes en met diplomatie de stad Rome tegen de Longobarden, die zich toen vestigden in het noorden (Lombardije). Gregorius wordt beschouwd als de grondlegger van de pauselijke staat. Lees meer...

 


Kerkmuziekdag Emmen

Het thema is deze keer: Liederen voor De Goede Week

Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen uit de Goede Week. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Lees meer...


 
 

HBO opleiding r.-k. kerkmuziek Rotterdam
Op zaterdag 5 oktober start de nieuwe HBO opleiding Kerkmuziek te Rotterdam-IJsselmonde. Met 15 zaterdagen nog in 2019 begint het eerste jaar van een cyclus van drie.
Voor meer informatie zie: www.kerkmuziekopleidingen.nl.

 

 


 
Orgelconcerten Sint Josephkerk te Haarlem 
 
Ook dit jaar vinden er verschillende orgelconcerten plaats in de prachtige St. Josephkerk. De toegang is gratis, na afloop zal er een collecte gehouden worden. U vindt de kerk in de Jansstraat 41 te Haarlem.Meer informatie per concert vindt u hier en in de agenda vindt u de aanvangstijden per concert.