Korendag in O.L.V.H Kerk te Heemstede 
Vier koren van de parochies Klaverblad zullen op 28 september meezingen op de Korendag.
Het thema van de middag is: "Laat je eens horen".
Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, er wordt nieuw repertoire aangeboden en elk koor laat horen wat het normaal gesproken tijdens een viering zingt. Geen concert, geen competitie. De middag begint om 13:00 uur en de O.L.V.H. kerk aan het Valkenburgerplein 19 te Heemstede, zal  deze middag open zijn, zodat er een kijkje achter de schermen van de koren genomen kan worden.
 

 
Hoe vordert de wederopbouw van kerk en orgel van Limmen na de brand?

Woensdag 28 augustus heeft Mgr. Hendriks de Cornelius­kerk in Limmen bezocht, die na de uitslaande brand (3-5-2018) een proces van heropbouw ondergaat. De kerk ziet er al weer heel presentabel uit. Binnen in de kerk staan de steigers nog, maar plafond en dak zijn bijna klaar. Lees meer...

 
Gregorius de Grote  3 september

Deze grote paus mag natuurlijk niet ontbreken in ons rijtje. Onze stichting is naar hem genoemd. Hij werd geboren in Rome en stierf daar ook: 540-604. Gregorius werd Benedictijner monnik en tegelijk diplomaat (in Constantinopel) en pauselijk adviseur. In 590 werd hij tot paus gekozen.

In Rome organiseerde Gregorius de strijd tegen de pest. Daarover bestaat een legende: het onder zijn leiding verzamelde volk ging in processie naar het mausoleum en de burcht van keizer Hadrianus en daar verscheen de aartsengel Michaël met vlammend zwaard. Deze stak het zwaard in de schede en daarna was de pest voorbij. De burcht heet sindsdien "De Engelenburcht” en werd omgedoopt tot Michaëlskerk. Hij verdedigde met succes en met diplomatie de stad Rome tegen de Longobarden, die zich toen vestigden in het noorden (Lombardije). Gregorius wordt beschouwd als de grondlegger van de pauselijke staat. Lees meer...

 


Kerkmuziekdag Emmen

Het thema is deze keer: Liederen voor De Goede Week

Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen uit de Goede Week. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Lees meer...


 
 
Vakopleiding R.K. Kerkmuziek

Studie rooms-katholieke kerkmuziek
In Nederland kan de studie rooms-katholieke kerkmuziek niet meer worden gestudeerd op HBO-niveau. Het bisdom Rotterdam organiseert eenmalig een driejarige HBO-opleiding kerkmuziek (met een maximale uitloop naar een vierde jaar).
Organisten en dirigenten die geen kerkmuziekdiploma hebben, zijn formeel onbevoegd of maar ten dele bevoegd!

Voor wie?
Professionele organisten en dirigenten die nog geen diploma r.-k. kerkmuziek hebben, worden uitgenodigd zich aan te melden. Ook kerkmusici die in het bezit zijn van het diploma "Kerkmusicus III” of menen aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, kunnen zich aanmelden De studie leidt op voor de bevoegdheidsverklaring II of voor bevoegdheidsverklaring I als de betreffende student een masterdiploma (voorheen C-diploma, UM of 2e fase studie) van een conservatorium in het bezit heeft.

Docenten
Docenten zijn o.a. dr. Richard Bot (liturgie, hymnologie en gregoriaans), Wouter Blacquière (orgel), Hans van der Toorn (koordirectie).
Jaarlijkse cursuskosten rond de € 1000,00 inclusief examenkosten.

 

 

Meer informatie
De studie start in oktober van elk jaar. Alle kandidaten dienen een toelatingsexamen af te leggen.
Meer informatie vindt u op www.kerkmuziekopleidingen.nl

 
Orgelconcerten Sint Josephkerk te Haarlem 
 

Ook dit jaar vinden er verschillende orgelconcerten plaats in de prachtige St. Josephkerk. De toegang is gratis, na afloop zal er een collecte gehouden worden. U vindt de kerk in de Jansstraat 41 te Haarlem.
Meer informatie per concert vindt u hier en in de agenda vindt u de aanvangstijden per concert.
 
 
46ste  serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel
(4 mei t/m 28 september 2019)

Elke zaterdag in de zomer zijn in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten met afwisselende programma’s wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 28 september. Voor actuele data en tijden zie agenda.

De concerten beginnen om 15 uur en duren ongeveer één uur. Traditiegetrouw is de serie gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan twee thema’s:
–     componerende organisten, waarbij sommige organisten eigen werken spelen, maar anderen composities van een bevriende collega-organist, en
–     Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, twee symfonische, Parijse orgelmeesters.