Nieuw kinderkoor op het Heiligdom in Heiloo
In de laatste Vriendenbrief van vorig jaar werd er al melding van gemaakt: het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood start een nieuw kinderkoor. Zaterdag 11 januari jongstleden hebben Rob en Sandra Fase de jonge koorleden voor hun eerste repetitie ontvangen. Kinderen en jongeren enthousiast maken om te zingen is hen wel toevertrouwd: Rob en Sandra hebben al vele jaren ervaring met kinder- en jongerenkoren. En dat enthousiasme is hard nodig. Veel koren vergrijzen en regelmatig stopt een koor bij gebrek aan leden. Ook onze ‘eigen’ koren, Ubi Caritas en Magnificat, hebben veel moeite om nieuwe koorleden te vinden. Doorstroming vanuit kinder- en jongerenkoren kan bestaande koren in de toekomst versterken. Nu is ook het nieuwe koor op het Heiligdom vooralsnog klein gestart. Klein, maar met veel plezier. Hopelijk gaat dat aanstekelijk werken en melden zich de komende weken nieuwe kinderen aan voor het koor. Geoefend wordt elke zaterdagochtend van tien tot elf, waarna er nog tijd is om met elkaar iets lekkers te drinken. En één keer per maand zal het koor zingen tijdens de Heilige Mis van half elf op zondagmorgen.

Ben je jong en heb je zin om te zingen? Meld je aan bij het secretariaat van het Heiligdom (tel. 072- 505 1288).
Het koor is opgezet voor kinderen van de basisschool, maar als tiener ben je zeker ook welkom. En ben je net iets ouder, denk dan eens aan een zangcarrière bij Ubi Caritas of Magnificat.

 


 
Internationale orgelconcertserie in de Obrechtkerk (Amsterdam)

Elke laatste vrijdagavond van de maand vindt in de Obrechtkerk een bijzonder concert plaats waarin het orgel een centrale rol speelt. Internationale organisten en andere instrumentalisten maken hun opwachting en spelen uiteenlopende en soms eigen werken. Orgel quatre mains, hoornkwartet en klavecimbel maken onderdeel uit van de programmering. De concerten starten om 19:30 en zijn gratis toegankelijk; er is een deurcollecte na afloop.De concertreeks bestaat uit:
vrijdag 28 februari 2020: Annie Spink (USA)
vrijdag 27 maart 2020: Kensuke Ohira (Japan, Stuttgart)
vrijdag 24 april 2020: Elisabeth Hubmann (Innsbruck) & hoornkwartet
vrijdag 29 mei 2020: Julius Lorscheider (Duitsland) 
Geslaagde Korendag in O.L.V.H Kerk te Heemstede 
Vier koren van de parochies Klaverblad hebben op 28 september meegezongen op de Korendag.
Het thema van de middag was: "Laat je eens horen". En dat deden deze koren. De koren met elk zijn, of haar eigen charme werden welkom geheten door kapelaan Rob Verhaegh. En pastor Nico Smit kondigde de koren aan. Bezoekers liepen in en uit en het gevarieerde programma onder leiding van Peter Rijs, met pianobegeleiding van Erik jan Eradus, werd erg gewaardeerd. Na afloop werd door leden van Rejoice de koffie verzorgd en werden de kelen gesmeerd. Foto's van deze middag werden gemaakt door Dhr J.van Kesteren en zijn te vinden in het fotoalbum


 
Hoe vordert de wederopbouw van kerk en orgel van Limmen na de brand?

Woensdag 28 augustus heeft Mgr. Hendriks de Cornelius­kerk in Limmen bezocht, die na de uitslaande brand (3-5-2018) een proces van heropbouw ondergaat. De kerk ziet er al weer heel presentabel uit. Binnen in de kerk staan de steigers nog, maar plafond en dak zijn bijna klaar. Lees meer...

 

HBO opleiding r.-k. kerkmuziek Rotterdam
Op zaterdag 5 oktober start de nieuwe HBO opleiding Kerkmuziek te Rotterdam-IJsselmonde. Met 15 zaterdagen nog in 2019 begint het eerste jaar van een cyclus van drie.
Voor meer informatie zie: www.kerkmuziekopleidingen.nl