Afbeelding invoegen
 

KVOK-studiedag Oudewater - 19 november 2022

Op 19 november 2022 zal er een bijeenkomst worden gehouden in de Sint Franciscus van Assisikerk te Oudewater. Deze dag heeft als thema: "Orgelmuziek uit de lage landen staande in de (Rooms)-Katholieke traditie" en is georganiseerd door verschillende afdelingen (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) en de themawerkgroep Landelijke Studiedagen van de KVOK.

De middag begint om 13.00 uur en Floris van Gils zal een lezing geven over o.a. de plaats van orgelmuziek en de organist binnen de (Rooms)-Katholieke Kerk. Daarna zal Gerben Mourik een masterclass geven over werken uit deze traditie. Hiervoor zijn enkele spelers gevraagd en door middel van een beamer en een camera kunt u de handelingen bij de speeltafel van het Maarschalkerweerdorgel (1887) ook volgen beneden in de kerk. De middag zal rond 17:00 uur afgelopen zijn.

Toegang voor KVOK-leden is vrij, niet-leden kunnen deze middag bijwonen voor 15 EUR. Aanmelden voor de studiedag (door leden en niet-leden) is verplicht, uiterlijk 18 november door een mail naar penningmeester@kvok.nl te sturen. Niet-leden dienen voorafgaand aan de studiedag hun bijdrage van 15 EUR hebben voldaan via NL17 ABNA 0454 8031 84 t.n.v. KVOK o.v.v. studiedag Oudewater.

Meer informatie over deze middag zal verschijnen op de website www.kvok.nl en in NotaBene van de KVOK.

Stilteconcert op 19 maart in de KoepelKathedraal Haarlem

Componist Kees Wisse - met Bert van Stam (orgel), Bas Duister, Ferdi Seelback en Hans de Munnik (trompet)

In dit stilteconcert gaan we op zoek naar het geluk in de stilte, even weg van alle rumoer. Dompel je onder in de stilte-muziek van componist Kees Wisse. Betekent dat ook alleen maar stilzitten? Mag, maar hoeft niet. Luister terwijl je loopt onder de sterrenhemel van beeldend kunstenaar Simone de Groot, terwijl je tegen een pilaar leunt of als je je terugtrekt bij het kunstwerk ‘Het Laatste Avondmaal’ van Martijn Duifhuizen. Drie trompetten, het orgel en nieuw geschreven stilte-muziek voor de tentoonstelling 'Geloof in Geluk', voor een avond vol geluk!

Zaterdag 19 maart: 20.30 – 22.00 uur
Tickets
: €14,50
Entree: ingang aan Bisschop Bottemanneplein, Haarlem

 
 

 


Afbeelding invoegen

 

 
COVID-19

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk.


 
Afbeelding invoegen
 
Ook zingen mag weer!
 
Sculptuur

De NSGV heeft een nieuw (2021) ereteken toegevoegd aan haar stelsel met onderscheidingen:
de ‘Sculptuur’. Deze is 20 cm hoog en 2 cm breed (zie foto) en is gemaakt van hoogwaardig kunststof.

Het ontwerp is afgeleid van een deel van het logo van de NSGV,  het oor en de geluidsgolven. De geluidsgolven zijn symbool voor de stem van de heilige Geest, het oor symbool zowel voor het oor van paus Gregorius die stem van de heilige Geest in zijn oor hoorde fluisteren, als het mission statement van de NSGV: "Wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken” (citaat Mattheüs 10,24-3) een verwijzing naar de taak die iedere kerkmusicus vervult in de liturgie: verkondiging van zijn religieuze inspiratie via de kerkmuziek.

Koorjubilea en individuele personen
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV. Voor het vieren van koorjubilea had de NSGV geen apart ereteken. Met de sculptuur wordt daarin nu voorzien. Omdat de sculptuur verder geen tekst bevat is het ook bruikbaar voor andere aangelegenheden dan koorjubilea, zoals voor dirigenten of organisten of koorleden, die in de ogen van de aanvrager een bijzondere verdienste hebben ten aanzien van de plaatselijke of regionale kerkmuziekpraktijk en op het moment van aanvraag niet in aanmerking komen voor de bestaande onderscheidingen.

Kosten
Een sculptuur kost € 70,50 inclusief Erediploma
(exclusief portokosten). 

  Afbeelding invoegen
  
Nieuw kinderkoor op het Heiligdom in Heiloo
In de laatste Vriendenbrief van vorig jaar werd er al melding van gemaakt: het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood start een nieuw kinderkoor. Zaterdag 11 januari jongstleden hebben Rob en Sandra Fase de jonge koorleden voor hun eerste repetitie ontvangen. Lees meer...
 
Geslaagde Korendag in O.L.V.H Kerk te Heemstede 
Vier koren van de parochies Klaverblad hebben op 28 september meegezongen op de Korendag.
Het thema van de middag was: "Laat je eens horen". En dat deden deze koren. De koren met elk zijn, of haar eigen charme werden welkom geheten door kapelaan Rob Verhaegh. En pastor Nico Smit kondigde de koren aan. Bezoekers liepen in en uit en het gevarieerde programma onder leiding van Peter Rijs, met pianobegeleiding van Erik jan Eradus, werd erg gewaardeerd. Na afloop werd door leden van Rejoice de koffie verzorgd en werden de kelen gesmeerd. Foto's van deze middag werden gemaakt door Dhr J.van Kesteren en zijn te vinden in het fotoalbum
 
 
Hoe vordert de wederopbouw van kerk en orgel van Limmen na de brand?
Woensdag 28 augustus heeft Mgr. Hendriks de Cornelius­kerk in Limmen bezocht, die na de uitslaande brand (3-5-2018) een proces van heropbouw ondergaat. De kerk ziet er al weer heel presentabel uit. Binnen in de kerk staan de steigers nog, maar plafond en dak zijn bijna klaar. Lees meer...