St. Anna

Op 26 juli is het feest van de heilige Anna, de moeder van Maria en dus de oma van Jezus. Eigenlijk is het het feest van Anna en haar man Joachim, maar nu wil ik me beperken tot Anna. In de kunst wordt zij vaak afgebeeld met haar dochter Maria en met Jezus als klein kind; zo’n beeld heet dan Anna-te-drieën. Anna wordt in de Bijbel niet genoemd, maar wel in het zgn. apocriefe Evangelie van Jacobus. Er zijn heel veel legendarische verhalen gaande rondom Anna en haar familie. Zo zou Anna op hoge leeftijd op wonderlijk wijze zwanger zijn geworden en een dochter hebben gekregen: Maria. Verder ga ik maar niet in op de legendes.

In onze traditie is er een uitgebreide Anna-devotie en die gaat dan vaak over mannen en vrouwen die de heilige Anna vragen om een man of een vrouw. Bijvoorbeeld in Molenschot, in West-Brabant, komen vrouwen en mannen uit het hele land naar de Annakapel om te bidden om een partner. Zo’n gebed ging dan zo: "Sint-Anneke, geef me een manneke”. Van meisjes die ongehuwd bleven, werd gezegd: "Zij zit in Sint Anna’s kapelletje”. En denk niet dat het iets van vroeger is: nog steeds komen bussen vol jonge mensen naar Molenschot in de hoop dat ze een partner zullen vinden. Een moderne vorm van daten, dus. In Molenschot zijn de Anna-feesten rondom 26 juli vermaard. Dat geldt ook voor de St.Annafeesten in Koolwijk (Oost-Brabant)

In ons bisdom zijn er kerken naar St.Anna genoemd in Amstelveen en in Amsterdam, beide inmiddels gesloten of gesloopt. In Hilversum stond de imposante Sint Annaschool voor meisjes naast de St.Vituskerk, helaas al weer lang geleden gesloopt.


 

Toch nog een stukje legende: Na de dood van Joachim hertrouwde Anna en kreeg weer een dochter: Maria en uit een derde huwelijk kreeg ze Maria Salomé. Deze laatste kreeg nog enkele kinderen uit haar huwelijk met Zebedeüs, onder wie twee apostelen: Johannes en Jakobus (de Meerdere). Zij waren dus neven van Jezus.

Muziek:

Gregoriaans:      Introitus - Gaudeamus omnes in Domino
                          Communio – Diffusa est gratia

W.A. Mozart: Strijkkwartet no. 14
L. van Beethoven: Strijkkwartet no. 4
St.Annalied uit de OLV kerk te Blitterswijck
Mutter Annalied (Oostenrijk)
Ein Liedlein von Sankt Anna und Loachim op muziek van Heinrich Isaac
Tears of St.Anne (Iers)
Hymn to St.Anne