Laten wij juichen voor Hem             Pagina terug
 

tekst 

Jan Visser

muziek

Jan Visser

vindplaats

Zingen maakt blij, nr. 80

© tekst

Mirre Producties

© muziek

Mirre Producties

doelgroep

kinderen

thema

Pasen

Bijbelplaats(en)

 Ps. 118, 24; Mt. 28, 1-10; Mc. 16, 1-8; Lc. 24, 1-12; Joh. 20, 1-9

 thuis, school, catechese

geschikt voor de paasviering op school

liturgie

zeer geschikt voor de liturgie van Paaszondag

toelichting

(tekst) Dit lied zou verschillende titels kunnen hebben. De beginregel ‘Alles leek verloren’ roept niet direct een blij paasgevoel op. De auteur geeft zelf als titel van het lied ‘Laten wij juichen voor Hem’, dat klinkt al een stuk vrolijker! Maar in het refrein wordt viermaal gezongen ‘Dit is de dag’ en deze woorden blijven misschien nog het meeste hangen of anders wel de woorden van de tegenstem: ‘Jezus leeft!’ Hoe dan ook, we hebben hier dus te maken met een lied waarin de overgang van het duister van Goede Vrijdag naar het licht van Pasen wordt bezongen. De refreintekst ‘Dit is dag die de Heer heeft gemaakt’ (Ps. 118, 24) wordt in de katholieke traditie al vele eeuwen op Paaszondag en in de hele paasweek gezongen (in het Latijn: Haec dies quam fecit Dominus).
Het lied heeft vijf strofen, de derde strofe zou weggelaten kunnen worden, omdat de tekst daarvan (‘Alles in de aarde schudde heen en weer toen Hij uit het graf kwam’) niet helemaal strookt met de Bijbel. De vier evangelies geven namelijk geen verslag van de verrijzenis zelf, alleen van het feit dat het graf door de leerlingen leeg gevonden werd. Matteüs vertelt weliswaar over een aardbeving, maar die deed zich pas voor toen de engel aan de leerlingen verscheen en de steen wegrolde; Jezus was toen al verrezen. 
(melodie) De coupletten hebben een vrij lage melodie – waarschijnlijk vooral om het sombere begin van het eerste couplet te ondersteunen -, maar als het refrein begint, krijgt het lied een feestelijk en blij karakter, zeker wanneer ook de tegenstem erbij gezongen wordt.

instrumentale begeleiding

In de bundel staan bij het lied akkoordsymbolen vermeld.